8 mei 2012 Politiek zoekt rust en vertrouwen.

2e kwartaal 2012
Onderwerpen
AOW leeftijd gaat versneld omhoog

Nieuwe hypotheken hebben nieuwe regels

Ons advies is van meer waarde dan ooit

Een greep uit het akkoord

 


 
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

In Nederland zijn we getuigen geweest van een bijzondere gebeurtenis in de Tweede Kamer. Nadat VVD, CDA en PVV niet tot een akkoord kwamen, kregen de vijf partijen (GL, CU, D66, CDA en VVD) wel een pakket van maatregelen voor elkaar. Maatregelen om te voorkomen dat het begrotingstekort van Nederland te grote vormen aan gaat nemen. Premier Rutte complimenteerde de fractievoorzitters en minister De Jager met het bereikte resultaat. In deze nieuwsbrief lichten we een aantal belangrijke elementen aan u toe.
AOW leeftijd gaat versneld omhoog   Nieuwe hypotheken hebben nieuwe regels  
We hebben u in voorgaande nieuwsbrieven al geïnformeerd over de aanstaande verhoging van de AOW leeftijd. Nu krijgen mensen vanaf hun 65e jaar een AOW uitkering. In 2013 wordt de ingangsdatum van de AOW met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt stapsgewijs de AOW leeftijd verder verhoogd. In 2019 ontvangt u pas op uw 66e jaar AOW en in 2024 pas op het 67e jaar.

Dit betekent dat u en ik langer moeten doorwerken dan tot ons huidige 65ste jaar. Wilt u toch op uw 65ste met pensioen, of misschien zelfs nog eerder, dan zult u extra moeten sparen. U dient tenslotte het gat op te vullen dat ontstaat tussen het moment waarop u geen salaris meer ontvangt, en het moment waarop uw AOW uitkering voor het eerst wordt uitbetaald. Wellicht bent u al aan het sparen voor het eerder stoppen met werken. Dan is het zaak om goed te kijken of u wel voldoende spaart. Want wellicht moet u wat maanden extra overbruggen.


In Nederland wordt eigen woningbezit gestimuleerd. Dit doet de overheid onder meer doordat u de rente die u over de hypotheek betaalt van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Het opvallende nieuws is dat deze aftrek blijft bestaan. Echter, er is wel een vernieuwing: vanaf 1 januari 2013 geldt deze hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen wanneer gekozen wordt voor een hypotheekvorm waarin de lening binnen 30 jaar volledig wordt afgelost.

Daarnaast wordt de maximale leensom geleidelijk beperkt tot 100% van de waarde van de woning die gekocht wordt. Het lastige hierbij is dat u bij de aankoop van een woning te maken krijgt met allerlei extra kosten naast het aankoopbedrag van uw woning. Denkt u hierbij aan overdrachtsbelasting, kosten van notaris en taxatie en de kosten van ons financieel advies. Deze kosten kunnen in totaal makkelijk tussen de 5 à 10% van de koopsom uitmaken. Op dit moment worden deze kosten vaak meegefinancierd in de hypotheek. In de toekomst is dit dus niet meer mogelijk. Wilt u een woning kopen, dan zult u zelf al een bepaald vermogen moeten hebben.


Ons advies is van meer waarde dan ooit 
Volgens de politici is getracht om met een evenwichtig pakket van maatregelen tot bezuinigingen te komen. ‘Evenwichtig in de verhouding tussen lastenverzwaringen, bezuinigingen en hervormingen. Evenwichtig in de verdeling tussen huishoudens en bedrijven. Evenwichtig in zijn koopkrachteffecten en evenwichtig in de verdeling tussen jong en oud’.

Kortom, met dit pakket is het zeker dat iedereen het in meer of mindere mate in de portemonnee gaat voelen dat er ingrijpende besluiten zijn genomen door de politiek.

Wij beheren uw verzekeringen. Meer dan ooit is het van belang om deze goed af te stemmen op uw huidige situatie. En op de wensen die u heeft voor de toekomst. U kunt ons alle vragen stellen over uw verzekeringen. Daarnaast adviseren wij u om ons ook goed te informeren over mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Denkt u aan bijvoorbeeld het veranderen van een baan, verhuizing, een nieuwe partner, het starten van een eigen bedrijf, noem maar op. Dit zijn zaken die wij dienen te weten om uw bestaande verzekeringen aan te kunnen passen aan de nieuwe situatie.

Op 12 september zijn de verkiezingen. De politiek zal ook dan weer nieuwe keuzes maken. Zaken die ons raken gaan weer aan bod komen. Denkt u aan onderwerpen als pensioen, arbeid, wonen, vermogen en zorgverzekeringen. Juist in deze tijd van veranderingen is het daarom verstandig om regelmatig contact met ons te hebben als uw financieel adviseur. Wij leggen u graag uit wat voor gevolgen bepaalde wijzigingen hebben voor uw specifieke situatie.


Een greep uit het akkoord 
De overheid moet haar uitgavenpatroon drastisch veranderen. Zij geeft op dit moment per dag circa 90 miljoen euro meer uit dan ze aan inkomsten heeft. In de Tweede Kamer bestaat nu een meerderheid voor een aantal ingrijpende maatregelen om dit tekort terug te dringen. Zonder het akkoord zouden we in Nederland in 2013 circa € 28 miljard meer uitgeven dan er binnenkomt.

Een aantal onderdelen van het pakket zijn inmiddels al omgezet in wet- en regelgeving. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

  • permanente verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2%
  • verhoging van het hoge btw-tarief naar 21% per 1 oktober 2012
  • handhaving van de nullijn voor ambtenaren in 2012 en 2013
  • verdubbeling van de bankenbelasting.

Vanaf 12 september, na de verkiezingen zullen we nog meer helderheid krijgen over eventueel aanvullende maatregelen. Of wellicht aanpassingen aan bestaande regelingen.

Meer weten over…
…uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.
Aeilkema & partners © 2014