Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risico’s loont

Praktijkvoorbeelden
tonen u waarom het verzekeren van risico’s loont

Onderwerpen

4e
kwartaal 2013

 

Voorwoord

Laten
we eerlijk zijn. In deze tijden waarin we allemaal wel eens
moeite moeten doen om de financiële eindjes aan elkaar te
knopen, kijken we kritisch naar onze uitgaven. Wat heb ik wel
nodig, en wat niet? Terecht krijgen wij daarom wel eens de
vraag ‘of er bezuinigd kan worden op een verzekering’. Bij
iedere klant kijken we graag kritisch mee of het inderdaad
mogelijk is om bepaalde risico’s zelf te lopen. Dit kan echter
niet altijd. Leest u eens de voorbeelden in deze nieuwsbrief.
En vraag ons gerust om een persoonlijk advies voor de
samenstelling van uw verzekeringen. Daar zijn we tenslotte
voor.

Wie
betaalt de schade die is veroorzaakt door een ongelukje?

In ons vak zien we dagelijks dat een
ongeluk in een klein hoekje zit. Zo hielpen we Ger, één van
onze relaties, laatst in de volgende situatie:

Ger was
vorige week in zijn eigen woning een lekkere maaltijd voor
zijn vrienden aan het voorbereiden. Hij was echter net iets te
dicht bij de brandende gaspit gaan staan en zijn schort vatte
vlam. Geschrokken schreeuwde hij om hulp en probeerde hij
ondertussen met een theedoek de vlammen te doven. Een vriend
kwam uit de huiskamer op het geschreeuw af, zag wat er
gebeurde en bedacht zich geen moment. Hij trok zijn lederen
colbert uit en draaide die stijf om Ger heen. De vlammen waren
snel gedoofd. Het gevaar was geweken en gelukkig was Ger
ongedeerd. Echter, het leren colbert was onherstelbaar
beschadigd. Tja, wie gaat die schade vergoeden? Ger belde ons
voor hulp.

In het Nederlandse recht is geregeld, dat
degene die een ander in nood helpt en daarbij zelf schade
oploopt, schadeloos gesteld moet worden door degene die is
geholpen. Volgens het recht is Ger dus aansprakelijk voor de
schade aan het lederen colbert van zijn vriend. Gelukkig is
deze schade meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering
voor particulieren (AVP). We konden Ger dus geruststellen dat
de AVP verzekeraar de schade aan de jas van zijn vriend zou
vergoeden.

Beperking
uitkeringsduur Anw is geschrapt

U kent misschien wel de Algemene
nabestaandenwet (Anw). Dit is een Nederlandse volksverzekering
die in bepaalde gevallen na het overlijden, de nabestaanden
recht geeft op een uitkering. Slechts een beperkte categorie
komt in aanmerking voor een Anw-uitkering. Dat zijn alleen die
nabestaanden die:

 • geboren zijn voor 1 januari 1950, of;
 • ongehuwde kinderen verzorgen onder de 18 jaar, of
 • zwanger zijn, of;
 • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt zijn.

De
nabestaandenuitkering stopt als:

 • de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt,
  hertrouwt of gaat samenwonen;
 • het (jongste) kind 18 jaar wordt of tot het huishouden
  van een ander gaat behoren;
 • de nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is.

In
het regeerakkoord van 2012 werd door het kabinet bepaald dat
de uitkeringsduur voor nieuwe gevallen vanaf 1 juli 2014
beperkt zou worden tot één jaar. Dit is echter in het
begrotingsakkoord 2014 geheel vervallen. De uitkering Anw
bedraagt 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die één
of meer kinderen (halfwezen) onder de 18 jaar verzorgen,
ontvangen een uitkering van 90% van het nettominimumloon. De
Anw is inkomensafhankelijk. Kinderen waarvan beide ouders zijn
overleden hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op een
wezenuitkering.

Wilt u weten of deze regeling op u van
toepassing is, of wilt u weten waar uw nabestaanden op kunnen
rekenen in geval dat … laat ons het voor u uitrekenen en u
toelichten.

Restschuld
een probleem?

Jaarlijks doet Deloitte een
hypothekenonderzoek. Dit jaar was het thema ‘hypotheekklanten
in de crisis’. Door de crisis hebben veel mensen, vooral
jongere mensen, een restschuld opgebouwd in hun hypotheek. Dit
betekent dat als de woning nu verkocht moest worden, dan zou
de opbrengst van de woning lager zijn dan de restant
hypotheeksom. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 10% van
de Nederlanders geen financiële buffer voor handen heeft als
het inkomen weg zou vallen. En 26% van de Nederlanders heeft
te weinig financiële buffer mochten zij te maken krijgen met
een restschuld.

Als financieel adviseur herkennen we
deze cijfers. Maar toch schrikken we ervan. We zien het als
onze taak om onze relaties zich bewust te maken van hun
financiële huishouding. Dit is tenslotte een minimaal vereiste
om er een gezonde financiële huishouding op na te kunnen
houden. Niet altijd is het mogelijk om de noodzakelijke
maatregelen te nemen, maar we kunnen wel samen anticiperen op
een mogelijke situatie. Door met ons te kijken naar de waarde
van uw woning, de restant hoofdsom van de hypotheek en uw
financiële buffer kunnen we, wanneer nodig, maatregelen nemen.

Een restschuld hoeft nu geen probleem te zijn, omdat
de maandlasten nu goed te betalen zijn. Maar ons advies is om
‘verrassingen’ bij verkoop van de woning te voorkomen. Door
goed geïnformeerd te zijn en mogelijk extra aflossingen te
doen of een buffer op te bouwen, kan uw huishouden groeien
naar een gezonde balans.

Een
aansprakelijkheidsverzekering dient voortdurend
aangepast te worden

Verzekeringen die u voor uzelf en uw
gezin heeft, dienen voortdurend aangepast te worden. We geven
u een voorbeeld: Uw kinderen zijn de deur uit? Waarschijnlijk
kan dan uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
(AVP) aangepast worden. Dat kan omdat uw kinderen niet meer
meeverzekerd (hoeven te) zijn.

Op de gezinsdekking van
de AVP van de ouders zijn minderjarige (ongehuwde) kinderen
meeverzekerd, ongeacht waar de kinderen wonen. Meerderjarige
kinderen die bij de ouders wonen, vallen ook onder de dekking
van de AVP van de ouders zolang ze ongehuwd zijn. Ongehuwde
kinderen die voor studie buitenhuis wonen zijn ook
meeverzekerd op de AVP van de ouders. Wanneer uw kinderen niet
meer meeverzekerd zijn op de AVP van de ouders, dan moeten ze
zelf een eigen aansprakelijkheidsverzekering sluiten. Of u
kunt overwegen om een eigen risico voor alle schade of alleen
voor schade voor kinderen op te nemen waardoor de premie iets
verlaagd wordt. Bespreekt u gerust eens met ons de
mogelijkheden. We schatten dan samen met u het risico in dat u
loopt en welke u wilt verzekeren.


Meer
weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op,
zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij
hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld.
Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan
als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte
informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven
in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten
bij KiFiD

Aeilkema & partners © 2014