5 maart 2010 Hoe zit het met uw opstal- en inboedel verzekering?

1e kwartaal 2010
Onderwerpen
Opstal- en inboedelverzekering, wat is het verschil?

Help, brand!

Wat krijgt u bij diefstal vergoed?

Dekking bij van buiten komende onheilen

 


 

Handige Links:

Postbus 51

Sire


Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Argenta
Internetsparen:
2,4% rente

 

Het is nu misschien nog moeilijk te geloven, maar het zal niet lang meer duren voor het voorjaar zich aankondigt. Veel mensen grijpen deze periode aan om hun huis eens grondig op te ruimen en/of op te knappen. Of u nou ook hamer of spons pakt of niet, het is in ieder geval verstandig om af en toe te bekijken of uw verzekeringspakket een schoonmaak-, dan wel opknapbeurt kan gebruiken. Neem nou uw opstal- en inboedelverzekering. Hebt u voldoende dekking? Of is er teveel gedekt? Vaak kan er hier en daar nog wat opgepoetst worden. In deze nieuwskrant leest u meer over deze verzekering en wat u bij zo’n grote schoonmaak kunt tegenkomen.
Opstal- en inboedelverzekering, wat is het verschil? Help, brand!

De opstalverzekering verzekert bij brand, maar dat doet de inboedelverzekering toch ook? Als u de papierwinkel van verzekeringen induikt, komt wat basiskennis best van pas.

De opstalverzekering, ook wel aangeduid als woonhuisverzekering, is verplicht bij de aankoop van een woning met hypotheek. De verzekering dekt alle schade aan het huis als gevolg van brand, storm en inbraak. Dat geldt ook voor schuurtjes, schuttingen, leidingen, centrale verwarming en sanitair. De kosten van de opstalverzekering zijn gebaseerd op de herbouwwaarde van het huis. Dat is het totaalbedrag dat nodig is om de woning in dezelfde staat te herbouwen.

En wat valt er dan nog onder de dekking van de inboedelverzekering? Al uw ‘roerende’ zaken, alle materialen die niet letterlijk vastzitten aan uw huis. Als u net een huis gaat kopen kunt u overwegen om uw inboedel en opstal bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Bij schade hoeft u dan maar één telefoontje te plegen én er is geen onduidelijkheid over wat waar onder valt.

Voor de inboedelverzekering maakt u een inboedellijst op met meestal de nieuwwaarde van uw spullen. In de loop van de jaren koopt u spullen erbij, prijzen verouderen. En hoe vaak komt het dan voor dat u er aan denkt uw inboedellijst aan te passen? Is uw inboedelwaarde actueel? En voldoet uw inboedel-verzekering aan uw wensen? Wij lopen er graag eens met u doorheen.


Zoals u in het vorige artikel hebt gezien, verleent de opstal- en inboedelverzekering dekking voor brandschades. Dit is van oudsher zo geregeld. De dekkingen zijn later uitgebreid met schadeoorzaken als waterschades, storm, diefstal, e.d. Maar branddekking blijft de belangrijkste, want als er een brand ontstaat, zorgt dat vaak voor omvangrijke schade. Het grootste gedeelte van de schadebedragen die de opstal- en inboedelverzekeraars moeten betalen, is nog steeds voor brand-schades. De andere schadeoorzaken komen misschien wel vaker voor, maar het totaal van de schadebedragen ligt lager.

Het is voor u van belang te weten welke brandschade de verzekeraars van de opstal- en inboedelverzekering wél en niet vergoeden. In het algemeen wordt het volgende wel vergoed:

 • de rook- en roetschade als gevolg van een (naburige) brand;
 • de bluswaterschade als gevolg van de brand;
 • de schade als gevolg van diefstal tijdens een (naburige) brand.

Houdt u er rekening mee dat het volgende niet zomaar wordt vergoed:

 • zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
 • doorbranden van elektrische apparaten en motoren.

De dekking voor brand gaat dus iets verder dan alleen de schade veroorzaakt door de brand zelf.


 

Wat krijgt u bij diefstal vergoed?
Bij diefstal gaat het in de meeste gevallen over ‘roerende zaken’ en dan komen we vanzelf uit bij de inboedelverzekering. Er zijn vijf algemene typen, waarbij de brandverzekering de meest eenvoudige dekking heeft. Elk daaropvolgend type, heeft zoals de namen doen vermoeden, een uitgebreidere dekking:
 1. De brandverzekering
 2. De brand/inbraakverzekering
 3. De uitgebreide inboedelverzekering
 4. De extra uitgebreide inboedelverzekering
 5. De meest uitgebreide inboedelverzekering

Type 1 verzekert geen diefstal. Type 2 doet dat wel, maar alleen bij aantoonbare sporen van braak. De andere typen vergoeden in meer of mindere mate ook ‘blote diefstal’; diefstal als gevolg van inbraak, zonder sporen van braak.

Dan heeft u ook nog tal van inboedelgoederen die zich om allerlei redenen buiten het woonhuis kunnen bevinden. Uw fiets staat immers niet in de woonkamer en wasgoed droogt in de zomer het best aan de lijn. In een aantal situaties kan er (gedeeltelijk) worden uitgekeerd bij diefstal:

 • in andere gebouwen zoals een schuur of bijgebouw; alleen dekking als er sprake is van braak aan dat gebouw;
 • in een auto; alleen als er sprake is van braak aan de auto en maximaal € 250,-;
 • op alle andere plaatsen is er dekking voor diefstalschades na gewelddadige beroving of afpersing.

Op een extra uitgebreide inboedelverzekering is er ook nog dekking op o.a. diefstal van tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed.

Dit zijn de meest voorkomende dekkingen voor diefstalschade op inboedelverzekeringen, maar er zijn altijd afwijkende voorwaarden. Wilt u weten hoe het er bij u voorstaat, en wat er nog meer mogelijk is? Bel ons voor een afspraak.


Dekking bij van buiten komende onheilen
Steeds meer verzekeraars bieden de meest uitgebreide inboedelverzekering aan. De extra dekking die deze verzekering biedt, is in het algemeen ‘materiële schade, veroorzaakt door een onverwacht van buiten komend onheil of onverschillig welke andere onzekere gebeurtenis’. Dat klinkt heel algemeen, maar u moet denken aan dat schilderij, ooit door uzelf opgehangen, dat plotseling van de muur valt en uw glazen dressoir ruïneert. Natuurlijk is er een hele lijst uitsluitingen zoals: oorlog, aardbeving, atoomkernreacties, overstroming en opzet van de verzekerden zelf, worden in geen geval gedekt. Maar ook schade door ongedierte of uw eigen huisdieren, verzakking, slecht onderhoud zijn veelvoorkomende uitsluitingen. Kortom, niet alles is gedekt, maar bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? U weet ons te vinden.


Meer weten over…
… opstal- en inboedelverzekeringen? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Aeilkema & partners © 2014