5 augustus 2010 Een nieuwe (oude) auto!

3e kwartaal 2010

 

Onderwerpen
Het overschrijven van uw kentekenbewijs

Inzittenden-verzekeringen

WA-verzekering & Uitsluitingen

Wat dekt een beperkt casco?

 


 Handige Links:

Postbus 51

Ministerie van VerkeerDisclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

 

Weet u nog hoe het voelde toen u uw nieuwe auto op mocht halen? Hij ruikt helemaal nieuw (en zal dat nog even blijven doen). Er zit nog geen krasje op en elke keer als u instapt verschijnt er een grote glimlach op uw gezicht. Of misschien koopt u een tweedehands exemplaar. Neemt u van mij aan, de glimlach kan dan net zo groot zijn! Er komt een hoop kijken bij de aanschaf van een auto, het vrijwaringsbewijs, het kentekenbewijs en natuurlijk de verzekering. In deze nieuwskrant vertellen wij u meer! Bijvoorbeeld over de Wet Aansprakelijkheidsverzekering (WA), beperkt casco maar ook inzittendenverzekeringen en het overschrijven van een kentekenbewijs komen aan bod.
Het overschrijven van uw kentekenbewijs Inzittendenverzekeringen
Een kentekenbewijs ‘bewijst’ dat het voertuig is opgenomen in het kentekenregister van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen. De RDW controleert o.a. of het voertuig verzekerd is en APK is gekeurd.

Wanneer u een auto of motor koopt, moet u het kentekenbewijs zelf op uw naam laten overschrijven. Voordat u dit laat doen, is het handig om te controleren of het complete kentekenbewijs aanwezig is en de kentekenplaten op het voertuig zitten. Het kentekenbewijs bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1A: het voertuigbewijs
 • Deel 1B: het tenaamstellingsbewijs
 • Deel 2: het overschrijvingsbewijs.

U kunt het kentekenbewijs laten overschrijven bij de grote en sommige kleine (TNT-) postkantoren. Het kan ook bij een door RDW erkend voertuigbedrijf of garage dat beschikt over de bevoegdheid ‘Tenaamstellen Voertuigbranche’ (TV). Voor het overschrijven hebt u nodig:

 • Het tenaamstellingsbewijs (Deel 1B)
 • Het overschrijvingsbewijs (Deel 2)
 • Een geldig legitimatiebewijs.

Nadat het kenteken op uw naam is gezet, ontvangt u een nieuw deel 1B en ook een vrijwaringsbewijs. Het vrijwaringsbewijs is voor de verkoper. Het is zijn het bewijs, dat het voertuig niet meer op zijn naam staat. De verkoper overhandigt u daarna het Deel 2. Deze hebt u alleen nodig bij het overschrijven van het kentekenbewijs en kunt u dus het best thuis bewaren.


Aanvullend op de ‘gebruikelijke’ WA- en cascoverzekeringen (zie verderop in deze nieuwskrant) voor auto’s kunnen ook verzekeringen ten behoeve van inzittenden van de auto worden gesloten. Deze verzekeringen keren uit bij schade aan inzittenden en bestuurder (bijvoorbeeld bij ongevallen) zonder te kijken naar wie er daadwerkelijk aansprakelijk is. Er zijn 2 soorten inzittendenverzekeringen: de Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) en de Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

De OVI keert bij overlijden van een inzittenden een bedrag uit aan de nabestaanden. Als er sprake is van blijvende invaliditeit van de zwaargewonde bestuurder of inzittende, dan heeft hij recht op een uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit en de hoogte van het verzekerde bedrag.

De SVI keert geen van te voren overeengekomen bedrag uit, maar vergoedt de werkelijk geleden schade. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, inkomensderving, schade aan kleding, etcetera. Meestal wordt er vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Vaak wordt ons de vraag gesteld: ‘Welke verzekering kan ik het beste sluiten, OVI of SVI?’. Dat hangt af van uw wensen, luidt dan ons antwoord. De verzekeringen zijn totaal verschillend en hebben elk een andere doelstelling. Staat u ook voor deze keuze? Neem contact met ons op. We vertellen u graag meer, zodat u de juiste keuze kunt maken: OVI, SVI of allebei.


WA-verzekering & Uitsluitingen
Een WA-verzekering is verplicht voor een motorrijtuig waar u mee op de openbare weg rijdt. Hierdoor bent u gedekt voor schade die u aan derden zou kunnen veroorzaken. In de polis zijn ‘door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) toegestane uitsluitingen’ opgenomen. Situaties waarbij de verzekeraar de schade, die u hebt veroorzaakt, niet hoeft uit te keren aan de ‘schadelijdende partij’. Dat kunt u zelf zijn of de tegenpartij. Een paar voorbeelden van veelvoorkomende uitsluitingen:
 • Schade aan de bestuurder van het motorrijtuig. Dit kan uw eigen letsel zijn, maar bijvoorbeeld ook schade aan uw eigen huis als u met de auto uw hek omver rijdt.
 • Schade aan ‘zaken’ of goederen die u in uw motorrijtuig vervoert.

Er kunnen ook ‘niet-toegestane uitsluitingen’ in uw polis staan. Hiervoor geldt dat de verzekeraar de schade wel vergoedt aan de benadeelde partij. Maar vervolgens verhaalt hij deze op de verzekerde en/of verzekernemer. Een paar voorbeelden van veelvoorkomende niet-toegestane uitsluitingen:

 • Schade als een bestuurder geen geldig rijbewijs heeft. Wanneer bijvoorbeeld uw 15-jarige zoon de autosleutels grijpt. De verzekeraar vergoedt eventuele schade aan de benadeelde partij, maar kan deze terugvorderen op u als verzekeringnemer.
 • Schade als er deelgenomen wordt aan een snelheidswedstrijd.

Meestal is er voor u als verzekeringnemer een ontsnappingsclausule opgenomen. Als u bijvoorbeeld niets te verwijten valt, omdat u niet wist dat uw zoon achter het stuur zou kruipen. In dat geval kan het zo zijn dat de schade niet op u wordt verhaald. U ziet het al, het kan behoorlijk complex worden. Weet dat u altijd op ons kunt rekenen. We staan u graag bij. Neemt u voor vragen contact met ons op.


Wat dekt een beperkt casco?
WA en een beperkt casco, dat is wel het minste dat u afsluit als u een auto koopt. Onder beperkte cascodekking vallen schades aan de auto zelf, voor zover die schades veroorzaakt zijn door een zogeheten ‘gedekt evenement’. In de verzekering staat vaak een opsomming van wat hiermee bedoeld wordt. Een veel voorkomende opsomming is:
 • Brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding.
 • Joyriding, diefstal, verduistering, inbraak, braakschade.
 • Ruitbreuk zonder dat er andere schade is ontstaan.
 • Natuurgeweld zoals storm, lawine, vallend gesteente e.d.
 • Schade tijdens transport, anders dan door kleine beschadigingen zoals krassen.
 • Aanrijding c.q. botsing met een loslopend dier.

Beperkt casco of toch uitgebreider? Het is altijd verstandig om u door een deskundige te laten adviseren wanneer u een (nieuwe) autoverzekering wilt afsluiten. Neem gerust contact met ons op voor advies.

Meer weten over…
…financiële zaken rondom (de aanschaf van) uw auto? Bel of mail ons, zodat wij een zet in de goede richting kunnen geven.
Aeilkema & partners © 2014