26 oktober 2012 Herinnering servicecontract Aeilkema & Partners BV

Geachte heer / mevrouw,

Wij hebben u een voorstel gedaan om onze dienstverlening door middel van een servicecontract aan u te leveren.

U heeft nog niet gereageerd op onze brief met het voorstel voor een servicecontract.

Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat wij bij het niet overeenkomen van een servicecontract alleen zorg zullen dragen voor onze wettelijke verplichte nazorg.

Wat betekent dit concreet voor onze dienstverlening aan u:

·         Wij informeren u –samen met de aanbieder van het product- over wijzigingen in het product en/of de wet- en regelgeving die invloed hebben op uw financiële product(en);

·         Wij bewaken de ontvangst van de polis of het contract;

·         Wij controleren de polis of het contract of deze overeenkomt met hetgeen wij hebben aangevraagd;

·         Wij geven wijzigingen in uw verzekeringen of andere financiële producten aan de aanbieders door (denk aan een andere auto, een verhuizing of wijziging in de betalingstermijn).

Dit kan tot gevolg hebben dat uw verzekeringen of overige financiële producten op enig moment niet meer passen bij uw persoonlijke omstandigheden of dat de dekkingen niet meer op elkaar aansluiten.

Wij zullen alle werkzaamheden ten behoeve van u  die geen betrekking hebben op onze wettelijke nazorg bij u in rekening brengen op basis van ons uurtarief  (afspraken, schadeafhandeling, uitzoekwerk op verzoek klant, vragen en beantwoording per mail/post /telefoon etc.).

Wij willen u nogmaals vriendelijk verzoeken om ons kenbaar te maken of u een servicecontract op prijs stelt of juist niet middels een reply / beantwoorden op deze mail.

Als u naar aanleiding van deze brief of het servicecontract nog vragen heeft, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per email info@aeilkema.nl of per telefoon op 0598 – 622 225 en graag tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Jacob G. Aeilkema

Aeilkema & Partners B.V.

Aeilkema & partners © 2014