Toelichting Servicecontract

 

Toelichting van invoering servicecontract:

Aeilkema & Partners is nu ruim 20 jaar actief op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en hypotheken. De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd, maar vooral de laatste 5 jaren is alles nog meer in een stroomversnelling geraakt. Enkele jaren geleden was het voor ons nog strafbaar om een nota bij een cliënt in rekening te brengen en per 1 januari 2013 is het strafbaar om nog provisie te ontvangen op complexe financiële producten en moeten we verplicht met nota’s werken. Wij werken de laatste 3 jaar al steeds meer met nota’s. Voor ons als Aeilkema & Partners is dit langzamerhand een normale werkwijze geworden. Maar het is wel een enorm gewenningsproces geweest en in het verlengde daarvan is het voor u als klant ook wennen dat u onze werkzaamheden rechtstreeks betaalt.

Wij hebben altijd geprobeerd om onze kwaliteit van dienstverlening en nazorg op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Diverse ontwikkelingen maken dit echter lastig:

  • Steeds complexere wetgeving van financiële producten
  • Wettelijke verplichte schriftelijke vastlegging van adviezen
  • Terugtrekkende beweging van de overheid in de sociale inkomensvoorzieningen
  • De onzekerheden die gecreëerd worden door de discussie over de hypotheekrenteaftrek
  • En de onzekerheden in ons pensioenstelsel

Klanten vragen ons steeds meer wat deze ontwikkelingen allemaal voor hun persoonlijk betekenen: “Kan ik straks nog wel bij pensionering mijn hypotheek betalen” of “Kan ik over een aantal jaren nog wel verhuizen als ik dat zou willen en zo ja, wat voor mogelijkheden heb ik dan nog”.

Kortom: steeds meer en uitgebreidere vragen van onze klanten die wij proberen te beantwoorden of op te lossen en een aanstaand provisieverbod in 2013 waardoor wij niet meer betaald worden voor deze werkzaamheden. Dit is voor ons de aanleiding servicecontracten te introduceren. U blijft verzekerd van onze dienstverlening en wij kunnen continuïteit garanderen.

De klanten die een servicecontract afsluiten worden maximaal door ons begeleid. Uw belang staat voorop waarbij wij proberen u financieel te ontzorgen. Dit is een continu proces omdat de maatschappelijke ontwikkelingen door blijven gaan en de situatie van een klant kan wijzigen. Vanuit die gedachte wordt er door ons jaarlijks geïnventariseerd of er financiële zaken gewijzigd zijn en  vindt er minimaal eens per 3 jaar een onderhoudsgesprek plaats waardoor nazorg maximaal gewaarborgd wordt.

Wilt u nu en in de toekomst verzekerd zijn van een permanente nazorg dan is ons servicecontract onmisbaar.

 

 

Ook wanneer u permanente nazorg niet noodzakelijk vindt, willen wij u in de toekomst natuurlijk graag van dienst blijven maar het initiatief om begeleid te worden door ons of om vragen te stellen of uw producten nog passend zijn, ligt dan bij u.

De prijsbepaling was lastig voor ons. Wij hebben getracht de maandelijkse kosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden, maar tegelijkertijd moet het wel voldoende zijn om onze kosten vanuit het servicecontract te kunnen dekken. Er zijn bovendien veel klanten die hun schadeverzekeringen ook bij ons ondergebracht hebben waarvoor wij nog wel provisie mogen ontvangen vanaf 2013. Omdat deze provisie een gedeelte van onze kosten dekt, hebben wij een kortingssysteem ingevoerd waarbij klanten met een bepaalde jaarpremie voor particuliere schadeverzekeringen een korting kunnen krijgen op het servicecontract van 25%. Voor bestaande klanten bieden wij bovendien een blijvende extra korting van 25% indien het abonnement ingaat per 1 januari 2013.

Het is zinvol voor u om uw elders lopende schadeverzekeringen bij ons onder te brengen indien u gebruik wenst te maken van het servicecontract.

 

 

 

Aeilkema & partners © 2014