8 juli 2011 Uw financiele zekerheid kent geen vakantieperiode.

3e kwartaal 2011
Onderwerpen
Reisverzekering

Kinderen gaan studeren: even de verzekeringen controleren

Hypotheekrente is nu nog laag

Schade? Vervelend maar laat de zorgen maar aan ons over!

 


 
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Binnenkort breekt voor velen de vakantieperiode aan. Even een moment om de dagelijkse werkzaamheden achter u te laten. Of u nu in Nederland blijft of naar het buitenland gaat, uw financiële zekerheid blijft aandacht vragen. Van uzelf, maar ook van ons als uw belangenbehartiger op het gebied van financiële diensten. Op dit moment spelen er tal van zaken die misschien ook voor u van belang zijn. We nemen de belangrijkste ontwikkelingen met u door. Wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie ontvangen, dan is dat uiteraard mogelijk. Mail of bel ons kantoor dan even. Wij zorgen dan dat u snel de gevraagde informatie ontvangt.

Reisverzekering  Kinderen gaan studeren: even de verzekeringen controleren 
Wanneer u op vakantie gaat dan adviseren wij u een goede reisverzekering af te sluiten. Natuurlijk met het oog op diefstal en verlies van uw bagage. Hierbij moet er op worden gelet dat de verzekerde som voor bijvoorbeeld moderne elektronica zoals Tablets, I-pad, camera en laptops voldoende is. Maar ook adviseren wij u aandacht te schenken aan de vergoeding van medische kosten. Uw basisverzekering geeft niet onbeperkt vergoeding van medische kosten die u in het buitenland maakt. Denk eens aan de kosten als u door letsel met speciaal vervoer naar Nederland teruggebracht moet worden. De Consumentenbond heeft onlangs meer dan 50 reisverzekeringen op een rij gezet. Premies voor een doorlopende reisverzekering variëren in een bepaalde situatie tussen de € 45 en meer dan
€ 232 op jaarbasis. De dekkings-voorwaarden zijn echter héél verschillend. Elke verzekering, ook een reisverzekering, moet worden gekozen op basis van uw persoonlijke situatie. Vraag ons kantoor om advies. Wij houden in ons advies ook rekening met de andere verzekeringen die u via ons heeft afgesloten. Op die manier kunnen wij samen met u ervoor zorgen dat u niet te veel maar ook niet te weinig verzekert.


Na de vakantie gaan veel kinderen studeren. Een deel blijft thuis wonen. Een deel gaat op “kamers”. Bij beiden gaat veel veranderen. Worden de kinderen 18 jaar dan moeten ze een eigen basisverzekering voor ziektekosten afsluiten. Gaan kinderen op kamers wonen dan is het verstandig om ook te kijken of de inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering moeten worden aangepast. Vaak zien wij dat er zowel bij de ouders als bij het uitwonende kind zaken moeten worden aangepast. In veel studentenhuizen worden kamers van studenten niet of niet goed vergrendeld. Vindt er dan een diefstal plaats van bijvoorbeeld een laptop dan zal dit in veel gevallen niet verzekerd zijn. Gaan uw kinderen studeren? Neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken dan op welke wijze het verzekeringspakket van zowel u als het kind moet worden aangepast. Daarnaast lichten wij u toe welke belangrijke risico’s wel en niet verzekerd zijn.

Schade? Vervelend maar laat de zorgen maar aan ons over! 
U sluit verzekeringen af omdat u beseft dat u bepaalde risico’s loopt. Dat kan het risico zijn dat u betrokken raakt bij een verkeersongeval. Of dat er bij u ingebroken wordt. Dat zijn vervelende zaken maar wanneer het goed is zal uw verzekering de financiële schade vergoeden. Verzekeringsmaatschappijen waarmee wij onze klanten in contact brengen zijn degelijke en betrouwbare maatschappijen. En toch brengen veel schades een aanzienlijke papieren rompslomp met zich mee. De verzekeraar zal zekerheid willen hebben over de omvang van de schade. Maar ook kunnen er discussies ontstaan of een bepaalde schade nu wel of niet onder de dekking van de verzekering valt. In alle oprechtheid kan een verzekeraar vinden dat iets niet onder de dekking valt. Terwijl wij, als uw belangenbehartiger van oordeel zijn dat naar de letter of naar de geest van de verzekering een bepaalde schade wel vergoed moet worden. Discussie met een verzekeraar hoort er bij. Maar u zit daar niet op te wachten en heeft wel wat beters te doen dan uw zaak bij de verzekeraar te bepleiten. Als klant van ons kantoor hoeft u dat ook niet te doen. Hebben wij de verzekering voor u afgesloten dan nemen wij bij een schade ook de contacten met de verzekeraar voor u over. Als het goed is merkt u daar allemaal weinig van. Onze taak is het te zorgen dat u zo snel mogelijk die schadevergoeding ontvangt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. Heeft u schade neem dan direct contact met ons op. Ook wanneer u in de komende periode met vakantie in het buitenland bent. Wij kunnen u dan telefonisch tips geven waardoor de afwikkeling van de schade snel en correct zal verlopen.

Hypotheekrente is nu nog laag 
De rente voor hypothecaire kredieten is nu nog relatief laag. Maar er vindt wel langzaam maar zeker een stijging plaats. Veel deskundigen verwachten dat de hyptheekrente in de komende periode zal gaan stijgen. Dit heeft enerzijds te maken met de angst voor oplopende inflatie. Anderzijds met financiële instellingen die meer eigen vermogen moeten aanhouden waardoor ze minder geld kunnen uitlenen dan in het verleden. De verwachting is dat met name het lang vastzetten van hypotheekrentes (bijvoorbeeld voor 20 jaar) steeds moeilijker gaat worden. Overweegt u een woning te kopen neem dan contact op. Wij kunnen dan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een offerte waarbij een rente wordt vastgelegd. Komt er een rentestijging dan kunt u de hypotheek tegen de afgesproken rente afsluiten.   Overweegt u een woning te kopen? Bel ons dan even!

Meer weten over…
…uw verzekeringen? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

Aeilkema & partners © 2014