7 september 2010 (Extreem) Weer en verzekeringen


3e kwartaal 2010
Onderwerpen
Extreem weer op de weg

Houd uw dakgoot schoon

Storm- en waterschade aan uw huis

Wanneer is het storm?

 


 Handige Links:Rijksoverheid

KNMIDisclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) Reg.nr.12006943

Aangesloten bij:

 

De zomer is nog niet voorbij, maar de meeste van ons zijn al weer aan het werk. Het gewone leven start weer op. En het weer loopt zelfs al vooruit op het herfstseizoen. De afgelopen weken heeft het af en toe zo heftig geregend dat kelders overstroomden en de straten blank stonden. Ook het verkeer heeft een hoop te lijden gehad van de zware regenval. In deze nieuwskrant staan we stil bij extreem weer en wat er eigenlijk allemaal verzekerd wordt. Geen onnodige informatie met de herfst voor de deur. En het feit dat we wel steeds vaker extreem weer lijken te hebben in ons (voormalig) kikkerlandje.
Extreem weer op de weg Houd uw dakgoot schoon

Storm kan o.a. schade veroorzaken aan uw, stilstaande, auto. Denk hierbij aan vallende bomen. Op uw WA verzekering is er geen dekking voor die schade aan uw auto: de WA verzekering vergoedt alleen de schade die u met uw auto aan een ander toebrengt. De stormschade aan uw auto valt wel onder de zogeheten cascodekking. Op zowel de beperkte als volledige cascodekking is stormschade meeverzekerd.

Ook op de wegen ondervinden automobilisten veel hinder van zware regenval. In dit verband horen we de term ‘aquaplaning’ vaak vallen. Wanneer er plassen water op de weg liggen, kan het gebeuren dat uw banden(profielen) het aanbod van water niet meer kunnen verwerken. De wielen drijven dan als het ware op een film van water en hebben geen grip meer op de weg. Een uiterst gevaarlijke situatie.

De politie adviseert in dit verband een aantal voorzorgmaatregelen:

  • Controleer regelmatig of er nog genoeg profiel op uw banden zit.
  • Zorg dat uw banden niet te breed zijn: brede banden voeren per vierkante cm minder druk uit op de weg.
  • Zorg ervoor dat uw auto goede schokdempers heeft.

Mocht u, onverhoopt, toch in een dergelijke situatie terechtkomen: verminder uw gas dan heel langzaam en houd uw stuur recht. En in geen geval remmen of uw versnelling ontkoppelen!


Kent u dat geluid? Tik- spetter tik-spetter… Hopelijk niet, maar grote kans dat áls u hier ’s nachts van wakker wordt, u een emmer uit de schuur moet halen. Lekkage. Heel vervelend. De lekkage moet verholpen worden en de sporen moeten worden gewist. Door een likje verf of een nieuw behangetje. Zoals beschreven in artikel storm- en waterschade aan uw huis wordt neerslagwaterschade als gevolg van regen, sneeuw en hagel dat de woning binnenkomt via het dak, vensters of balkons door de meeste verzekeraars vergoed. Dit geldt overigens alleen voor de gevolgschade, de reparatie van het huis (bijvoorbeeld dak en dakgoten) wordt niet vergoed.

Neerslagwaterschade als gevolg van nalatigheid of onzorgvuldigheid wordt helemaal niet vergoed. Bij nalatigheid moet u denken aan een verstopte dakgoot, of vensters met gaten in het hout waardoor het regenwater naar binnenkomt.

Zeker met de herfst voor de deur, en de zware regenval van de laatste tijd, is het belangrijk om uw dakgoten regelmatig te controleren. Zitten ze niet verstopt met bladeren? En is het lood nog niet versleten? Dat geldt trouwens ook als u huurt. De verhuurder neemt het grote onderhoud voor zijn rekening. Maar als huurder wordt er van u verwacht dat u de dakgoot controleert en schoonhoudt.


Storm- en waterschade aan uw huis
Als gevolg van de zware regenval is er de laatste tijd veel wateroverlast geweest in ons land. In één dag tijd viel er net zoveel regenwater als normaal gesproken in een hele maand! Om u tegen de gevolgen van regenval te verzekeren is uw inboedelverzekering uiteraard belangrijk. En wanneer u een eigen huis hebt: de woonhuisverzekering (ook wel bekend als de opstalverzekering).

De meeste inboedel- en woonhuisverzekeringen vergoeden op de “uitgebreide gevaren dekking” schade door neerslagwater dat via daken en dakgoten het huis binnenkomt. De schade aan bijvoorbeeld uw tapijt valt onder de dekking van de inboedelverzekering.

Steeds meer verzekeraars bieden ook dekking als het regenwater, bij hevige plaatselijke regenval, via de voordeur binnendringt. Onder hevige regenval wordt dan verstaan: neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur. De afgelopen weken is er op één dag in Nederland zelfs meer dan 125 mm in 24 uur gevallen.

Onder de zogeheten extra uitgebreide dekking of alle van buitenkomende onheilen dekking is ook de schade door water dat via de riolering de woning binnendringt gedekt. Overlopende rioleringen, straten die blank staan, auto’s onder water. Allemaal journaalbeelden van de afgelopen weken, die we niet snel zullen vergeten.

Dan is er ook nog specifieke stormschade: schade aan ruiten of daken door bijvoorbeeld omgevallen bomen. De uitgebreide gevarendekking vergoedt stormschade. Belangrijk daarbij is wel dat er echt sprake van ‘storm’ moet zijn geweest. Zie ook artikel wanneer is het storm? Wilt u weten hoe u bent verzekerd en of dit nog voldoende is? Neem contact op met ons, we maken graag tijd voor u vrij.


Wanneer is het storm?
Zoals beschreven in artikel storm- en waterschade aan uw huis is het belangrijk om te bepalen of het ‘echt heeft gestormd’. Echt stormen, is dat als je het hoort loeien of moeten er een vast aantal bomen splijten? Gelukkig is het eenvoudiger dan dat.

Verzekeraars maken gebruik van een definitie die beschrijft wanneer het een ‘officiële storm’ is geweest. Er is sprake van storm als de windsnelheid minimaal 14 meter per seconden is geweest, dit staat gelijk aan windkracht 7. Het KNMI kan eventueel duidelijkheid geven over de windsnelheden in een bepaald gebied.

Hoe het weer ook was, neemt u bij schade contact met ons op. Wij helpen u met de afwikkeling.

Meer weten over…
…Verzekeren tegen weersomstandigheden? Bel of mail ons, zodat wij u een zet in de goede richting kunnen geven.

 

 

Aeilkema & partners © 2014