3 januari 2011 Ook in 2011 gaat er weer veel veranderen


1e kwartaal 2011
Onderwerpen
Eindelijk goed inzicht in uw oudedags-voorziening

Eisen voor nieuwe hypotheken worden strenger

Concurrentie op autoverzekeringen is fel

Ook uw zekerheidspakket heeft onderhoud nodig

 


 

 

 

Handige Links:

Digitale Polismap

PensioenoverzichtDigiD

 


 


Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


 

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
WFT:12006943

Aangesloten bij:

 

 

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ook in 2011 zullen weer veel wetten en regels veranderen. Maar ook in uw persoonlijke situatie kunnen zich veranderingen voordoen. Soms hebben deze wijzigingen gevolgen voor uw verzekeringen, hypotheek of producten waarmee u vermogen opbouwt. Bij al die veranderingen staan wij u graag met raad en daad terzijde. Zodat uw pakket van verzekeringen en andere financiële diensten goed blijft aansluiten bij de veranderingen die plaatsvinden.

Eindelijk goed inzicht in uw oudedagsvoorziening   Eisen voor nieuwe hypotheken worden strenger
 
In Nederland hebben wij een ingewikkeld systeem van oudedagsvoorzieningen. Indien u met pensioen gaat krijgt u vanuit verschillende bronnen inkomsten. Bijna iedereen krijgt AOW. Maar ook bouwen veel mensen pensioen op bij de werkgever(s) waar men werkt. Daarnaast hebben veel mensen ook nog aanvullende verzekeringen afgesloten. Een mooi systeem waar men in het buitenland jaloers op is. Maar echt overzichtelijk is het niet. Weinig mensen hebben ook maar het flauwste idee hoeveel al die verschillende uitkeringen op de pensioendatum bij elkaar opgeteld aan inkomen opleveren.

Daar komt nu verandering in. Op 6 januari 2011 start er een nieuws site. U kunt deze site vanaf die datum vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze site is een initiatief van de Stichting Pensioenregister. Op deze site kunt u zonder kosten inzage krijgen in uw pensioen- en AOW- aanspraken. U ziet dan wat u totaal hebt opgebouwd. Maar ook wat al deze bedragen op uw pensioenleeftijd aan inkomen opleveren.

Uiteraard zijn alle gegevens vertrouwelijk. Deze gegevens kunt u alleen inzien. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Dit is een van overheidswege verstrekte beveiligde code die u ook voor allerlei communicatie met de overheid kunt gebruiken. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw gebruiksnaam of wachtwoord vergeten? Dan kunt u die gegevens nu alvast opvragen via de website van DidiD: www.digid.nl. Zo bent u ervan verzekerd dat u meteen vanaf 6 januari 2011 toegang krijgt tot uw pensioengegevens op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl.


  De Nederlandsche Bank is bezorgd over de hoge hypotheken die veel mensen afsluiten voor de aankoop van een huis. De rente is op dit moment relatief laag. Daardoor kunnen mensen gerelateerd aan hun inkomen vrij hoge leningen afsluiten. Want bij een lage rente zijn de kosten van de hypotheeklening makkelijker te dragen dan bij een hoge rente. Indien echter de rente in de komende jaren gaat stijgen dan kan dit mensen die op dat moment hun hypotheek moeten vernieuwen in problemen brengen. Zeker indien ondertussen ook de prijzen van woningen zouden dalen. Om die reden zullen in 2011 diverse maatregelen van kracht worden die allemaal hetzelfde effect hebben: het terugdringen van tophypotheken. Dat wil zeggen hypotheken waarbij meer geleend wordt dan de waarde van de woning.

Indien u zelf van plan bent in 2011 een woning te kopen houd u er dan rekening mee dat het lastiger zal worden om hiervoor een goede financiering te krijgen dan in het verleden. Het is altijd verstandig om eerst indicatief aan ons te vragen wat het bedrag is dat u kunt lenen en pas daarna op zoek te gaan naar een woning. Anders loopt u het risico dat u eerst verliefd wordt op een woning om daarna te moeten ontdekken dat die woning voor u niet te financieren is.

De nieuwe maatregelen zullen ook starters treffen. Bijvoorbeeld jongeren die voor het eerst een huis gaan kopen. Wij verwachten dat het steeds vaker zal voorkomen dat ouders hun kinderen financieel een beetje moeten helpen om het voor hen toch mogelijk te maken een woning te kopen. Aan een dergelijke ondersteuning zitten echter allemaal haken en ogen en dit moet ook fiscaal goed geregeld worden. Speelt dit onderwerp ook bij u? Vraag dan altijd tijdig advies aan ons. Wij zijn er tenslotte om u te helpen.


Concurrentie op autoverzekeringen is fel
Wellicht hebt u het in de krant gelezen. De Nederlandse Bank heeft een aantal verzekeringsmaatschappijen op de vingers getikt omdat men te lage premies voor autoverzekeringen rekent. Misschien heeft u dat verbaasd. Want voor u als consument is het toch fantastisch wanneer verzekeraars lage premies rekenen? Natuurlijk dat is zo. Maar wanneer u met uw auto een schade hebt, wilt u natuurlijk wel dat deze schade wordt vergoed. Dat kan in gevaar komen indien een verzekeraar failliet gaat doordat de maatschappij te lage premies rekende. Afgelopen jaar is dat gebeurd met de maatschappij Ineas. Dit was een maatschappij die via advertenties aangaf tegen zeer lage premies auto’s te verzekeren. De premies waren echter zo laag dat de maatschappij daardoor failliet is gegaan en vele duizenden verzekerden hierdoor op zoek moesten gaan naar een andere verzekeringsmaatschappij.

Wij verwachten dat in de komende tijd de verzekeringspremies voor autoverzekeringen weer iets zullen gaan stijgen. Vooral bij die maatschappijen die in de afgelopen jaren gestunt hebben met premies.

Indien u ons vraagt om een verzekering voor uw auto te selecteren maken wij een vergelijking van de polisvoorwaarden. Want tussen de ene en de andere verzekeraar zitten grote verschillen. Verschillen die, wanneer u de verzekering zelf zou regelen, u waarschijnlijk pas opvallen wanneer de schade heeft plaatsgevonden en er bepaalde zaken niet worden vergoed. Daarnaast letten we ook op de solvabiliteit van de maatschappijen waarmee wij u in contact brengen. Want een verzekering moet zekerheid bieden. En dat kan alleen met goede en betrouwbare verzekeringsmaatschappijen die voldoende kapitaalkrachtig zijn om ook wanneer de schades door bijvoorbeeld een strenge winter hoger zijn dan normaal, deze gewoon kunnen vergoeden.


 

Ook uw zekerheidspakket heeft onderhoud nodig
U vindt het heel normaal om uw auto af en toe te laten nakijken of alles nog wel in orde is. En ook steeds meer mensen laten periodiek hun gezondheid meten, ook al voelen ze zich kiplekker. Dat doen we allemaal om tijdig de “zwakke plekken” te ontdekken zodat wij maatregelen kunnen nemen om erger te voorkomen. Dat geldt ook voor uw pakket aan verzekeringen en andere financiële diensten. Op het moment dat u deze producten hebt afgesloten, zullen ze prima hebben aangesloten bij uw situatie op dat moment. Maar in de loop der tijd veranderen dingen. Wetten en regels kunnen veranderen. Er kunnen nieuwe producten op de markt komen die voor u beter zijn dan het “oude” product. Of in uw persoonlijke situatie zijn veranderingen opgetreden waardoor het niet meer nodig is bepaalde risico’s te verzekeren. Of juist verstandig is bepaalde verzekerde bedragen te verhogen Wat we eigenlijk willen zeggen: ook uw pakket van verzekeringen en andere financiële diensten heeft regelmatig een controlebeurt nodig. Indien u dat wenst doen wij dat graag voor u. U kunt dit via deze link aan ons laten weten. Wij maken dan graag een afspraak met u. Zodat u weer op en top 2011 ingaat.

Meer weten over…
…een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

 

Aeilkema & partners © 2014