27 september 2011 De miljoenennota heeft invloed op iedereen.

3e kwartaal 2011
Onderwerpen
Goed nieuws: geen gerommel met hypotheekrente

Verhoging AOW leeftijd

Inleg spaarloonregeling eindigt

Verhoging zorgpremie

 


 
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Hij was wat aan de vroege kant: de miljoenennota 2011. Dit keer draagt hij de titel: Koersvast in onzekere tijden. Een titel die het beeld oproept van een schipper die met zijn stevige knuisten zijn schip door een storm loodst. Nou, laten we het eens zijn, dat klopt als we aan onze portefeuille denken. Daar wordt behoorlijk in gerommeld. We lichten in deze nieuwsbrief een aantal onderdelen uit de miljoenennota aan u toe. En we laten u zien waar wij u als uw adviseur kunnen ondersteunen bij uw financiële huishouding.

Goed nieuws: geen gerommel met hypotheekrente  Verhoging AOW leeftijd 
Het goede nieuws is dat eindelijk de hypotheekrente ongewijzigd blijft. Het kabinet komt met al haar bezuinigingen niet aan de huidige aftrek. Die blijft in stand. En laten we eerlijk zijn, dat is belangrijk in deze moeilijke huizenmarkt. Mensen die graag willen verhuizen durven nu vaak niet omdat ze te onzeker zijn of het huidige huis wel wordt verkocht. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting heeft niet de stimulans gegeven waarop algemeen gehoopt werd. Een nieuwe discussie over de aftrek van de hypotheekrente had de markt alleen maar verder kunnen schaden. Het is daarom fijn dat dit kabinet zich nu op dit punt houdt aan het regeerakkoord.

Hoewel binnen FNV nog verzet bestaat, is het inmiddels duidelijk dat binnen afzienbare termijn de AOW leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar. In vrijwel alle hypothecaire kredieten en vermogensopbouw voorzieningen hebben wij gerekend met een ingangsdatum AOW van 65 jaar. Dat is tenslotte de huidige leeftijd voor de pensioendatum. Een wijziging naar de leeftijd van 66 jaar vraagt bij veel van onze klanten om aanpassingen binnen de huidige verzekeringen. U wilt ook weten wat het voor uw persoonlijke situatie betekent? Wij brengen graag voor u in kaart wat de consequenties voor u zijn van de verhoging van de pensioenleeftijd.

Inleg spaarloonregeling eindigt 
De miljoenennota bevestigt dat met ingang van 1 januari 2012 nieuwe inleg op bestaande spaarloonregelingen niet meer mogelijk is. Veel levensverzekeringen, ook die zijn afgesloten in combinatie met een hypothecair krediet, worden gefinancierd uit de inleg op spaarloonregelingen. Wij wijzen u daarom op deze wezenlijke wijzigingen in de wetgeving. Maakt u gebruik van uw spaarloonregeling om verzekeringen te financieren, dan is dat binnenkort niet meer mogelijk. Wij kijken graag met u welke alternatieven er voor uw zijn.

Afbouw levensloop
Ook de levensloop wordt in de komende tijd afgebouwd. Werknemers die op 1 januari 2013 nog geen 58 jaar zijn, krijgen bij de invoering van de vitaliteitsregeling het levenslooptegoed dat dan is opgebouwd, na inhouding van belasting, in één keer uitbetaald. Dit kapitaal mag eenmalig gunstig worden ingebracht in een nieuw op te zetten vitaliteitsregeling. Per jaar mag maximaal € 20.000 worden ingelegd. Bij de omzetting van levensloop naar vitaliteitsregeling geldt dit maximum niet. Ook een hoger bedrag dat vrijkomt uit de levensloopregeling mag in een keer worden ingebracht in de vitaliteitsregeling. Of voor u deelname aan de vitaliteitsregeling passend is, vraagt om een persoonlijk advies. Roept u gerust onze hulp hiervoor in.


Verhoging zorgpremie 
De zorgpremie gaat in 2012 stijgen. Het kabinet houdt rekening met een gemiddelde stijging van 10 euro. Echter, de verzekeraars die het verzekeringsproduct leveren, verwachten zelf een stijging van circa € 30. Wij zien dat de verschillen in de aanvullende dekkingen tussen verzekeraars steeds meer uiteen gaan lopen. Het wordt daarmee steeds ingewikkelder om een goede zorgverzekering uit te kiezen. Bij aanvullende verzekering hebben verzekeringsmaatschappijen geen verplichting om u te accepteren. Wij adviseren u daarom om u goed voor te laten lichten voordat u besluit naar een andere aanbieder over te stappen. De keuze die men nu maakt kan namelijk levenslang financiële consequenties voor u hebben. Goed advies is dus ook hier zeer belangrijk. Belt u ons gerust hierover.

Meer weten over…
…uw financiële situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

Aeilkema & partners © 2014