27 juni 2012 Hypotheek met verpande levensverzekering.

Geachte heer/mevrouw,

 

Deze brief wordt verstuurd aan alle klanten die een hypotheek bij ons afgesloten hebben. De brief is echter bedoeld voor klanten die een hypotheek met een verpande levensverzekering met beleggingen afgesloten hebben (dit heet een levenhypotheek). Omdat ons automatiseringssysteem niet op dit verschil kan selecteren, kan het zijn dat deze brief wellicht niet voor u van toepassing is.

Een verpande levensverzekering op beleggingsbasis heeft een onzekere eindopbrengst. Door de slechte economische omstandigheden van de afgelopen jaren lopen de verwachte eindopbrengsten van veel levensverzekeringen achter bij het oorspronkelijke verwachte eindkapitaal (wat bedoeld is om de hypotheek mee af te lossen).

Wat kunt u zelf doen:  U kunt dit zelf  (jaarlijks) controleren door het waardeoverzicht die u van uw levensverzekering ontvangt te vergelijken met oorspronkelijke hypotheek-offerte van uw hypotheekverstrekker:

  • Op het jaaroverzicht van de levensverzekering wordt aangegeven wat het te verwachten eindkapitaal is van de levensverzekering (op basis van pessimistisch en historisch rendement) en
  • Op de oorspronkelijke hypotheekofferte van de hypotheekverstrekker kunt u precies zien hoeveel er uiteindelijk afgelost moet worden op de einddatum van uw hypotheek (dit deel wordt meestal aangeduid met levenhypotheek).

Indien de prognose van de levensverzekering minder is dan uiteindelijk nodig is voor aflossing van de hypotheek, heeft u twee mogelijkheden:

  1. U onderneemt geen actie en accepteert daarmee dat er op einddatum mogelijk te weing vermogen opgebouwd is om het levendeel van de hypotheek in te lossen.
  1. U onderneemt wel actie en belt ons voor een afspraak om samen te zien wat de mogelijke gevolgen zijn en wat we kunnen doen om bij te sturen.

Wij willen u erop wijzen dat het belangrijk is om jaarlijks deze controle te doen en dat u bij afwijkingen contact met ons opneemt.

Voor zover u ondersteuning wenst in deze vergelijking of in de begeleiding hoe bij te sturen, helpen wij u graag. Dan graag even een belletje voor het maken van een afspraak. Onze ondersteuning bij deze vergelijking is in 2012 nog kostenloos. Vanaf 2013 gaat hiervoor ons uurtarief gelden (tenzij er een onderhoudscontact bij ons afsloten wordt).

Indien u dit jaar of eind vorig jaar al een afspraak met ons gehad heeft waarin bovenstaande besproken is, hoeft u de controle pas weer in 2013 te doen.

 

Met vriendelijke groet,

Jacob G Aeilkema

 

Internet: www.aeilkema.nl
E-mail:  info@aeilkema.nl

 

Aeilkema & partners © 2014