26-september 2013 Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee

Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee

Onderwerpen

3e kwartaal 2013

Voorwoord

Op Prinsjesdag heeft het kabinet zijn plannen voor het komende jaar gepresenteerd. De reacties op de plannen zijn wisselend. De eigen achterban is over het algemeen positief, terwijl de oppositie vanzelfsprekend de nodige kritiek heeft. Hoe hard die kritiek klinkt, is afhankelijk van hoe erg men de gevolgen van die plannen zal voelen. Om u een globaal inzicht te geven in de financiële gevolgen van de kabinetsplannen, hebben we in deze nieuwsbrief een aantal zaken voor u op een rij gezet.

Hoe staat uw koopkracht er voor?  

Dat het kabinet met plannen zou komen die zo’n beetje iedereen raken, was al langer bekend. Pas nu de Miljoenennota is gepresenteerd, kunnen de financiële gevolgen echt worden doorberekend. En dan blijkt dat de koopkracht als gevolg van de kabinetsplannen gemiddeld met ongeveer een half procent daalt. Een meevaller, aldus minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Maar wat die gemiddelde daling in uw portemonnee betekent, is afhankelijk van uw situatie.

Het Nibud heeft voor verschillende voorbeeldhuishoudens berekend wat de gevolgen voor de koopkracht zijn. Vooral mensen met een hoog inkomen, waaronder gepensioneerden met een aanvullend pensioen, leveren in. Werkenden met drie kinderen en beiden een salaris van 75.000 euro, gaan er 1,65% op achteruit. Hebben u en uw partner geen kinderen en verdient u samen 45.000 euro, dan gaat u juist 1,6% op vooruit. Als u met dat salaris twee kinderen heeft, bedraagt de stijging in koopkracht 1,1%.

De plannen van het kabinet kunnen aanleiding zijn om eens kritisch te kijken naar uw inkomen, zowel nu als in de toekomst. Misschien dat u maatregelen kunt nemen om ervoor te zorgen dat u ook na uw pensioen nog kunt blijven leven zoals u gewend bent. Vraag onze deskundige adviseur gerust om meer informatie.

Woningmarkt stimuleren  

Het kabinet ziet het stimuleren van de woningmarkt als een van zijn belangrijkste opdrachten. Wanneer de vastzittende huizenmarkt kan worden vlotgetrokken, is dat een stimulans voor de gehele economie, zo is de gedachte. Daarom heeft het kabinet op Prinsjesdag verschillende maatregelen aangekondigd.

Zo wordt het vanaf 2014 mogelijk om tot 100.000 euro belastingvrij te schenken, als dat bedrag voor de eigen woning wordt gebruikt. Wil iemand u op deze wijze helpen? Dit bedrag kan enorme impact hebben op uw maandelijkse lasten die daarmee aanzienlijk dalen. Een andere maatregel houdt in dat huiseigenaren met een NHG-hypotheek een eventuele restschuld geheel of gedeeltelijk onder de NHG mogen laten vallen.
Steeds meer mensen die al van plan waren om een (ander) huis te kopen, zetten nu serieuze stappen in die richting. Velen denken namelijk dat de bodem van de huizenprijzen inmiddels wel bereikt is. Heeft u plannen om een woning te kopen en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs.

TIP: Vanaf 1 maart 2014 wordt het btw-tarief van 6% op arbeidskosten weer teruggebracht naar 21% in geval van renovatie of herstel van de eigen woning. Wilt u nog verbouwen? Stel dit dan niet uit tot volgend jaar!

Zorgverzekering goedkoper?  

De zorg is de op één na grootste kostenpost voor de overheid, zo blijkt uit de Miljoenennota. Daarom heeft het kabinet ook plannen gepresenteerd om de kosten van de zorg zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Zo gaat onder meer de zorgtoeslag omlaag en het eigen risico omhoog.

Toch is er ook positief nieuws. Het kabinet verwacht namelijk dat de premie voor de basiszorgverzekering met 24 euro omlaag kan. Dit komt doordat zorgverzekeraars uit hun winsten van de afgelopen jaren reserves hebben kunnen opbouwen. Maar het is aan de verzekeraars zelf om de premie vast te stellen, dus of een daling van de premie voor de zorgverzekering er ook echt komt, is nog niet zeker.

Zelfs als uw zorgverzekeraar de premie voor 2014 verlaagt, kan het interessant zijn om kritisch te kijken naar uw ziektekostenpolis. Wat verzekert u wel en wat niet? Moet u uw eigen risico verhogen? En kiest u voor een natura- of een restitutiepolis? Allemaal vragen die van belang zijn. Komt u er niet uit? Maak dan nu een afspraak.

Maximale huurprijs omhoog: kopen interessant?  

Een maatregel die vlak voor Prinsjesdag al bekend werd gemaakt, is een nieuwe opzet voor de manier waarop de maximale huurprijs voor een woning wordt bepaald. Het zogenoemde Woonwaarderingsstelsel (WWS) wordt vereenvoudigd en de woonkwaliteit en de locatie van een woning worden belangrijker bij het bepalen van de maximale huurprijs.

Momenteel wordt de maximale huurprijs bepaald door punten toe te kennen op basis van de oppervlakte en bepaalde voorzieningen, zoals keuken, sanitair en energieprestatie. Nadeel is dat de locatie van een woning en de gewildheid ervan niet goed tot uitdrukking komen in de huurprijs. Om dit te veranderen heeft het kabinet voorgesteld de woonomgeving en de woonvorm voortaan te baseren op de WOZ-waarde, die afhankelijk is van de marktwaarde van een woning.

Hoewel de huurprijs niet verder mag stijgen dan een jaarlijks vast te stellen percentage, is het niet ondenkbaar dat de huur van bepaalde woningen in gewilde wijken aanzienlijk stijgt. Houdt u hier dus tijdig rekening mee!

Overige regelingen  

Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn ook nog andere regelingen voorgesteld aan het parlement. Omdat de haalbaarheid van deze aanpassingen nog zeer onzeker is, hebben we deze onderwerpen nog niet besproken. Zodra er meer zekerheid is, kunt u hierover lezen in onze nieuwsbrief. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • gewijzigde kindregelingen;
  • arbeidskorting;
  • inkomensondersteunende belastingtoeslagen;
  • kinderbijslag.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant

Aeilkema & partners © 2014