22 november 2012 Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?

Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?

Onderwerpen

4e kwartaal 2012

 

 

Voorwoord

In deze tijden van crisis is duidelijkheid en stabiliteit van groot belang om het vertrouwen in de economie terug te winnen. Dat is wat politici ons maar steeds voorhouden. Hoe jammer is het dan dat zij er zelf niet altijd even goed in slagen om die noodzakelijke helderheid te verschaffen. Dat kunnen wij niet voor u veranderen. Wat we wel kunnen, is u zo goed mogelijk informeren. We wensen u daarom veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Nieuw regeerakkoord  

Het zal u niet ontgaan zijn; we hebben een nieuwe regering en een bijbehorend regeerakkoord. Met daarin ingrijpende maatregelen voor vrijwel iedere Nederlander. In het Lente-akkoord was al afgesproken dat nieuwe hypotheken volledig moeten worden afgelost, om de rente te mogen aftrekken. Daar komt nu bij dat de hypotheekrenteaftrek nu ook voor bestaande gevallen beperkt gaat worden. Positief is dat bestaande hypotheken na 1 januari mogen meeverhuizen, zodat huiseigenaren niet verplicht worden de lening geheel af te lossen.

De pensioenleeftijd gaat omhoog. Een logische maatregel, omdat we nu eenmaal steeds ouder worden. Het gaat wel sneller dan gedacht: de pensioenleeftijd blijkt door een formule in de wet waarschijnlijk in 2016 of mogelijk zelfs al in 2015 naar 68 jaar te gaan. Maar voor de AOW-leeftijd geldt dat pas in 2016 wordt bekeken of deze omhoog moet.

En dan de zorgverzekering. De inkomensafhankelijke premie is van de baan, en zorgverzekeraars verhogen de basispremie maar mondjesmaat of ze verlagen deze zelfs. Het zal pas later duidelijk worden wat de exacte gevolgen zijn.

Kortom: het wordt er allemaal niet meteen duidelijker op. Wij proberen onze klanten daarom zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van de kabinetsplannen. Zodat we met u een goed gefundeerde beslissing kunnen nemen over uw financiële toekomst.

Register  

De Autoriteit Financiële Markten, de AFM, heeft een register geopend voor financiële bijsluiters. Hierin staat informatie over financiële producten die bedoeld is om de consument te informeren over de voorwaarden, risico’s en opbrengsten van complexe financiële producten, zoals hypotheken en levensverzekeringen.

In dit register, dat vooral bedoeld is voor financiële professionals, staan maar liefst bijna 350 financiële bijsluiters. Een hele waslijst dus, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. De bijsluiters moeten aan strenge eisen voldoen, iets waarop de AFM toezicht houdt. Uiteindelijk is zo’n financiële bijsluiter bedoeld om u, de consument, duidelijkheid te verschaffen over een complex financieel product. Toch merken wij dat veel van onze klanten desondanks behoefte hebben aan uitleg. Dankzij onze kennis en ervaring weten wij welke voor- en nadelen er aan de producten kleven, wat de verschillen zijn tussen de aanbieders en welke producten het beste passen bij de persoonlijke omstandigheden van onze klanten.

Wilt u ook een doordacht financieel advies op maat? Kom langs of bel voor een afspraak. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Verantwoordelijkheid voor kosten privérisico’s  

‘Werknemers zelf verantwoordelijk voor kosten privérisico’s’. Dat is de boodschap die verschillende brancheorganisaties op de agenda willen zetten, zo lieten de media ons weten. De gedachte is dat werknemers die risicovolle hobby’s uitoefenen, zelf de financiële gevolgen moeten dragen als het misgaat. De werkgever zou daar niet voor moeten opdraaien.

Hierbij komt de vraag aan de orde in hoeverre een werkgever mag bepalen wat een werknemer wel of niet doet in zijn eigen tijd. Dat mondt al gauw uit in een lastige discussie over hoe groot de kans is dat iemand letsel oploopt en daardoor arbeidsongeschikt raakt bij een bepaalde activiteit.

Wat de uitkomst van die discussie ook is, het is goed om regelmatig stil te staan bij de risico’s die u loopt. Hoe groter de risico’s en de gevolgen, des te verstandiger het is om een verzekering af te laten sluiten die u hiertegen beschermt. Daarom praten wij met onze klanten regelmatig over hun persoonlijke omstandigheden en of hun verzekeringen nog de juiste dekking bieden. Op die manier hoeft u zelf in elk geval niet op de financiële blaren te zitten.

Heeft u uw samenlevingsvorm geregeld?  

De VVD en de PvdA hebben elkaar gevonden in een nieuwe regering. En de wittebroodsweken zijn nog niet voorbij, of er zijn al wat strubbelingen. Want de ‘huwelijkse voorwaarden’ moesten toch nog eens goed onder de loep worden genomen om ervoor te zorgen dat iedereen kan leven met dit verstandshuwelijk tussen de liberalen en de socialisten. Ook als u zelf gaat trouwen of samenwonen, zult u afspraken moeten maken.

Gaat u trouwen, dan heeft u de keus of u in gemeenschap van goederen trouwt of onder huwelijkse voorwaarden. Beide varianten hebben zo hun voor- en nadelen, ook belastingtechnisch. Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Verder kunt u de afweging maken of u een testament wilt laten opstellen.

Als u gaat samenwonen, doet u er verstandig aan een samenlevingscontract op te stellen. Op die manier kunt u beschrijven wat uw gezamenlijke eigendom is en wat van u afzonderlijk is. Ook is een samenlevingscontract vaak nodig om ervoor te zorgen dat u recht heeft op partnerpensioen.

Het is verstandig om een notaris in te schakelen bij het opstellen van een samenlevingscontract. En wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw eigen begroting als u gaat samenwonen of trouwen? Wij kunnen u verder helpen.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Aeilkema & partners © 2014