20 december 2012 Veel keuzes vragen om een gedegen advies.

Veel keuzes vragen om een gedegen advies

Onderwerpen

4e kwartaal 2012

Voorwoord

De eerste dagen met winterweer zijn inmiddels voorbij. Gelukkig hebben ze voor de meesten onder ons niet al teveel ernstige gevolgen gehad. Dat een goede autoverzekering daarom een must is, mag geen verrassing zijn. Maar er is wel ander nieuws en daarom ontvangt u deze nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier.

Servicecontract Aeilkema & Partners 

Uit een landelijk onderzoek, welke deze maand is uitgevoerd, komt naar voren dat 46 procent van de mensen nog steeds onbekend is met het feit dat de wet met betrekking tot het provisieloos adviseren van complexe producten per 1 januari 2013 in werking treedt.

Wij willen graag nogmaals onder de aandacht brengen dat mensen die voor 1 januari een SERVICE CONTRACT met ons aangaan een permanente korting krijgen van € 5 per maand op de abonnementskosten en de eerste 3 maanden geen abonnementskosten verschuldigd zijn.

 

Provisieverbod blijft onbekend

 

Den Haag 

Veel consumenten hebben nog geen flauw benul van het provisieverbod, dat op 1 januari 2013 ingaat en als doel heeft dat adviseurs van complexe financiele producten onafhankelijk en in het belang van de klant opereren. Uit onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat 46 procent van de ondervraagden volstrekt onbekend is met het provisieverbod. Het verbod houdt in dat consumenten vanaf januari rechtstreeks voor financieel advies gaan betalen aan de adviseur die zij in de arm nemen. In het oude systeem betaalde de aanbieder van het product de provisie.(ANP) Bron: Dagblad van het Noorden 19 december 2012  

Meer tijd voor omzetten aflossingsvrije hypotheek  

Vanaf 1 januari 2013 mag voor nieuwe hypotheken de rente alleen nog worden afgetrokken van de belasting als deze hypotheken worden afgelost. Dat houdt min of meer in dat dit alleen nog maar geldt voor annuïteitenhypotheken.

Voor mensen die al een huis hebben, betekent dit dat zij hun aflossingsvrije hypotheek dan niet meer mogen omzetten naar een spaar- of beleggingsvariant, zonder het recht op hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Echter, onder druk van vele instanties en banken, heeft minister Blok van Wonen besloten dat huizenbezitters tot 1 april volgend jaar de tijd krijgen voor een omzetting.

In hoeverre dat verstandig is, hangt af van een aantal factoren. De rente voor uw huidige aflossingsvrije en voor de nieuwe hypotheek bijvoorbeeld, net als de resterende looptijd van uw hypotheek en hoeveel vermogen u heeft. Heeft u een aflossingsvrije hypotheek of wilt u uw bestaande verpande beleggingsverzekering omzetten naar een spaarvariant of annuïteitvariant? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij kunnen u adviseren of omzetten voor u gunstig is. Voor klanten met een service contract is deze analyse kosteloos (zonder servicecontract geldt ons uurtarief).

Heeft u voldoende buffer?  

Berekeningen van het Nibud laten zien dat een huishouden minstens 3.550 euro aan spaargeld zou moeten hebben. En als een huishouden uit meer personen bestaat, of een auto heeft, dan moet dat bedrag zelfs nog hoger zijn. Maar onderzoek van diezelfde instantie wijst uit dat zo’n 40 procent van de huishoudens te weinig financiële buffer heeft.

Een buffer bouw je op door te sparen. Maar dat blijkt niet eenvoudig te zijn: vijftien procent van de onderzochte huishoudens spaart helemaal niet en veertig procent spaart onregelmatig. Logischerwijs is het vooral voor huishoudens met lage inkomens moeilijk om geld opzij te zetten.

Zo’n financiële buffer is bedoeld om de minimale noodzakelijke inventaris te vervangen, zoals een koelkast of wasmachine. Want uw inboedelverzekering keert niet uit als deze apparaten na een aantal jaren gebruik kapot gaan en niet meer gerepareerd kunnen worden. En waarschijnlijk wilt u dan toch een nieuwe kunnen kopen.

Het is daarom verstandig om regelmatig een bedrag opzij te zetten, hoe klein ook. Wilt u advies over hoe u dat het beste kunt doen? Neemt u gerust contact op.

Zorg voor uw nabestaanden  

Als u komt te overlijden, wilt u uw nabestaanden natuurlijk niet opzadelen met hoge kosten voor uw uitvaart. Daarom sluiten veel van onze klanten een uitvaartverzekering af, ook wel begrafenisverzekering genoemd. Daarbij komen verschillende mogelijkheden aan de orde.

In de eerste plaats kiest u voor het type verzekering. Twee veel gekozen vormen zijn de naturaverzekering en de kapitaalverzekering. Bij een naturapolis wordt de uitvaart uitgevoerd door een bij de verzekeraar aangesloten uitvaartverzorger. Bij een kapitaal uitvaartverzekering wordt een bedrag uitgekeerd om de uitvaart te regelen. Het is ook mogelijk een combinatie uitvaartverzekering af te sluiten.

De premie van de verzekering is afhankelijk van verschillende factoren. In het geval van een naturaverzekering zijn dat de praktische zaken die u wilt regelen, zoals het aantal kaarten dat u wilt versturen en of u volgauto’s wilt. Bij een kapitaalverzekering speelt onder meer mee of de uitkering bij overlijden jaarlijks geïndexeerd wordt.

Welke polis en welke verzekeringsmaatschappij voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke wensen. Wilt u weten welke uitvaartverzekering het beste bij u past? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

 


 Wij wensen u hele prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2013!

In 2013 kunt u weer volop rekenen op onze deskundigheid en dienstverlening.

Aeilkema & Partners


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Aeilkema & partners © 2014