Gouden handdruk

De gouden handdruk is in feite een andere benaming voor de ontslagvergoeding die u toekomt ingeval u door de werkgever wordt ontslagen. De gouden handruk is dan een vergoeding voor het inkomensverlies en op lange termijn voor het verlies van pensioensopbouw.
 
Deze uitkering, die u van de werkgever ontvangt nadat het ontslag is aangezegd, kan op verschillende manieren berekend worden. Afhankelijk van de gehanteerde methode (kantonrechterformule of suppletie methode) en afhankelijk van uw leeftijd, dienstjaren en eventuele afspraken tussen werkgevers en vakbonden komt de hoogte van de uitkering tot stand.
 
Wanneer u de uitkering ineens ontvangt wordt deze uitkering bij u overige inkomsten van dat jaar opgeteld. U betaalt dan over de gehele uitkering inkomstenbelasting. Dit kan wel oplopen tot 52%. In praktijk gebeurt dit niet zelden. U heeft dan nog de mogelijkheid om middeling aan te vragen bij de belastingdienst. Dit betekent dat u eenmalig hogere inkomen wordt gemiddeld over meerdere jaren. Hierdoor zou het zo kunnen zijn dat u iets minder aan belasting verschuldigd bent. Vaak is dit echter ook niet het geval. Een en ander is helemaal afhankelijk van u persoonlijke situatie. 

Een andere en betere oplossing zou zijn om uw ontslagvergoeding door te laten storten in een stamrecht verzekering of zelfs een stamrecht BV. Hiermee voorkomt u dat u direct belasting moet betalen over de gehele vergoeding. U ontvangen kapitaal blijft dan in stand en krijgt de mogelijkheid om middels rente vergoedingen of beleggingen aan te groeien tot een nog groter kapitaal waar u in de toekomst uw pensioeninkomen uit kan financieren.

Omdat men meestal geen belasting bij het toekennen van een gouden handdruk wenst te betalen, maar wel over het geld wil beschikken, wordt momenteel veel gebruik gemaakt van de constructie waarbij het geld wordt weggezet tegen een vooraf gegarandeerde rente gedurende de gehele looptijd. Met de mogelijkheid om op ieder moment geld op te nemen. Op deze manier rendeert het geld zonder risico's en kunt u te allen tijde opnames doen. Voor zover u een gedeeltelijke opname doet, wordt die opname wel gezien als inkomstenbron en dus regulier belast.

Aeilkema & Partners kan u hierover uitgebreid informeren. In een persoonlijk gesprek bekijken wij samen met u wat voor u de beste oplossing zou zijn.

Vult u vrijblijvend het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.
Loop eens bij ons binnen of bel met Aeilkema & Partners  0598-622225

 

Aeilkema & partners © 2014