Brief Servicecontract

 

Naam

Adres

Woonplaats

 

                                                                                  Oktober 2012

 

Geachte …….,

 

“Kan ik straks nog wel bij pensionering mijn hypotheek betalen?” of “Kan ik over een aantal jaren nog wel verhuizen als ik dat zou willen en zo ja, wat voor mogelijkheden heb ik dan?”. Dit zijn slechts een paar vragen waarop wij u vanaf 1 januari 2013 niet meer gratis antwoord kunnen geven.

 

Vanaf 1 januari 2013 is provisie op complexe producten (hypotheken, pensioen-, levens-, beleggings-, lijfrente-, uitvaart- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) verboden. Daarom zijn wij genoodzaakt om onze kosten rechtstreeks aan u door te berekenen.

Dit betekent, dat u van ons een nota ontvangt voor de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Ook advocaten en accountants werken op deze manier.

 

Daarnaast is er een ontwikkeling gaande dat veel van onze klanten steeds meer behoefte hebben aan periodiek contact met ons. In dat soort gesprekken wordt bepaald of alle producten nog passend zijn, of er iets oververzekerd is of dat er juist zaken niet of onvoldoende verzekerd zijn (permanente nazorg). Door wijzigingen in wetgeving, uw persoonlijke situatie of onverwachte rendementen is bijsturing soms noodzakelijk.

 

Om de kosten voor u beheersbaar te houden, bieden wij u met ingang van 1 januari 2013 een servicecontract aan. Met dit contract kunnen wij ons serviceniveau waarborgen en bent u verzekerd van permanente nazorg.

 

Hieronder een overzicht van de diensten die u van ons mag verwachten, wanneer u kiest voor ons servicecontract:

 

Werkzaamheden

Geen servicecontract

Wel servicecontract

3-jaarlijks servicegesprek waarin wij bepalen of uw financiële producten nog passend zijn. Hierin worden de volgende risico’s meegenomen: overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensionering.

 

X

Financiële analyse voortvloeiend uit het 3-jaarlijks servicegesprek

 

X

Jaarlijks actualiseren van klantgegevens via onderhoudskaart (salaris, gezinssamenstelling etc.)

 

X

Periodiek actualiseren van uw risicoprofiel

 

X

Werkzaamheden

Geen servicecontract

Wel servicecontract

Advies bij renteherziening van uw hypotheek

 

X

Kostenloze beantwoording van uw vragen

 

X

Afhandeling verzekerde claims bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid

 

X

Korting op alle overige tarieven

10% korting

25% korting

Berichtgeving wijziging wet- en regelgeving

X

X

Administreren van uw financiële producten

X

X

Controle van uw gegevens en financiële producten

X

X

Digitaal inzien van uw polissen

X

X

 

Voor een volledig overzicht van de in het contract opgenomen werkzaamheden verwijzen wij naar het Servicecontact dat is bijgevoegd.

 

Wat zijn de kosten per maand:

 

Indien uw jaarpremie particuliere schadeverzekeringen bij A&P minder dan € 500 bedraagt:

 

Servicecontract afgesloten vóór 01-01-2013

€ 15,00

Servicecontract afgesloten na 01-01-2013

€ 20,00

 

Indien uw jaarpremie particuliere schadeverzekeringen bij A&P meer dan € 500 bedraagt:

 

Contract afgesloten vóór 01-01-2013

€ 10,00

Contract afgesloten na 01-01-2013

€ 15,00

 

Wilt u in 2013 ook verzekerd zijn van permanente nazorg, stuurt u dan het getekende servicecontract voor 1 december 2012 retour, de kosten van de eerste 3 maanden nemen wij voor onze rekening.

 

Mocht u geen behoefte hebben aan permanente nazorg middels een periodiek contact en wilt u ons alleen inschakelen voor dienstverlening op uw eigen verzoek, dan blijft dat vanzelfsprekend mogelijk. In dat geval ontvangt u als bestaande klant van Aeilkema & Partners altijd 10% korting op ons reguliere tarief. Indien u geen gebruik wenst te maken van ons servicecontract, dan verzoeken wij u dat per email (info@aeilkema.nl) of telefonisch aan ons door te geven.

 

Als u naar aanleiding van deze brief of het servicecontract nog vragen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen een en ander graag toelichten en uw vragen beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Jacob G. Aeilkema 

Aeilkema & partners © 2014