25 maart 2011 De autoverzekering

1e kwartaal 2011

 

Onderwerpen
Drugs en alcohol

Vakantie cascoverzekering

Inzittenden-verzekering

Accessoires

 


 Handige Links:

Alcoholtesten.nl

Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Wanneer u de tv reclames mag geloven is niets zo eenvoudig als het afsluiten van een autoverzekering. Even het kenteken van de auto invullen en de verzekering wordt afgesloten. Dat is inderdaad eenvoudig. Maar waar het u natuurlijk om gaat is dat u een goede autoverzekering afsluit. En dat vraagt toch echt om advies. Advies en begeleiding van ons kantoor dat u ook goed kunt gebruiken indien u te maken krijgt met een schade. In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal aandachtspunten rondom de autoverzekering.

Drugs en alcohol  Vakantie cascoverzekering 
U kunt voor uw auto een volledig cascoverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt de schade aan uw auto. Hierbij ontvangt u een schadevergoeding ongeacht of u zelf of iemand anders voor deze schade aansprakelijk is. Is de schade het gevolg van een fout van een andere verkeersdeelnemer dan keert uw verzekeraar uw schade aan u uit. Vervolgens verhaalt de verzekeraar deze schade op de aansprakelijke derde. Dat gaat helemaal buiten u om en daar heeft u dus geen omkijken naar. In veel verzekeringsvoorwaarden is echter opgenomen dat er geen uitkering volgt indien de bestuurder ten tijde van het ongeval meer alcohol had gebruikt dan in de polis is aangegeven. Deze normen verschillen per verzekeraar. Het is natuurlijk nooit verstandig om na gebruik van alcohol aan het verkeer deel te nemen. Maar doet u dit toch, weet dan dat maatschappijen dit verschillend regelen. Het is beslist niet zo dat de verzekeraar alleen uitkering mag weigeren wanneer een bestuurder “stomdronken” schade veroorzaakt.

Misschien heeft u uw auto alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Bij wet is verplicht dat u minimaal over een dergelijke verzekering beschikt. Misschien dat u in de komende zomer met uw WA-verzekerde auto op vakantie naar het buitenland gaat. Dat betekent dat u gaat rijden in een voor u onbekende omgeving. Het risico bestaat dat u op enig moment wat vermoeid bent of eerder afgeleid. Kortom de kans op een schade aan uw auto door uw eigen schuld is wat groter dan in Nederland.
Het is dan goed om te weten dat veel verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid bieden om tijdelijk een cascoverzekering af te sluiten. Dat betekent dus dat u zich voor de duur van uw vakantie verzekert tegen schade aan uw auto die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. Over het algemeen is deze verzekering alleen beschikbaar voor auto’s die niet ouder zijn dan 10 jaar. Ook wil de verzekeraar deze tijdelijke uitbreiding alleen aanbieden wanneer ook de WA-verzekering bij deze verzekeraar is afgesloten.


Inzittendenverzekering 
U rijdt in uw auto. Het is het begin van de avond. De zon hangt laag. En net in de bocht van de weg raakt u verblind en rijdt tegen een boom. De schade aan uw auto is fors. Die wordt wel vergoed door de cascoverzekering van uw auto. Maar wat veel erger is u heeft letsel opgelopen. Ernstig letsel. Zo erg dat u uw rechterhand nooit meer goed zal kunnen gebruiken. De medische kosten worden wel vergoed door uw zorgverzekering. Maar in uw beroep moet u een stapje terug doen. U krijgt te maken met inkomensverlies. En die schade wordt door niemand vergoed. Want niemand is aansprakelijk voor het door u opgelopen letsel. Een schade-inzittendenverzekering vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden hebben door een ongeval. Hierbij kijkt de verzekeraar niet wie er schuldig is aan het ongeval. We zien vaak dat onze klanten in eerste instantie een hele goede verzekering voor hun auto willen hebben maar vervolgens zichzelf vergeten mee te verzekeren.

Wij zijn u graag van dienst
Ons kantoor is u graag van dienst. Ook op het gebied van autoverzekeringen. Wij overzien een groot deel van de markt en kunnen voor u die autoverzekering selecteren die goed past bij uw situatie. Maar ook nadat u de verzekering heeft afgesloten blijven wij uw belangen behartigen. Bijvoorbeeld in de situatie dat u een schade krijgt. Wij verzorgen voor u dan de afwikkeling van deze schade. Ook uw autoverzekering verdient de aandacht van een deskundig adviseur!
Accessoires  
Indien u een cascoverzekering heeft dan zijn in het algemeen de accessoires die behoren tot de standaarduitvoering van de auto meeverzekerd. Andere accessoires die u als aanvulling op de auto heeft aangeschaft, zijn bij de ene verzekeraar helemaal niet verzekerd en bij de andere verzekeraar tot een bepaald maximumbedrag. Ook dit vraagt dus bij het afsluiten van de verzekering een goede kennis van de polisvoorwaarden. Daarbij behandelen de diverse verzekeraars de accessoires verschillend. Soms maakt een verzekeraar onderscheid tussen audioapparatuur en andere accessoires. Indien u aanvullende accessoires apart heeft meeverzekerd, betaalt u daarvoor een aanvulling op de premie. Het is zinvol om na verloop van tijd te kijken of deze accessoires nog waardevol genoeg zijn om mee te verzekeren. Uiteraard willen wij u bij die afweging graag van dienst zijn.

Meer weten over…
…de autoverzekering? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

Aeilkema & partners © 2014