18 januari 2013 Nieuwsbrief Aeilkema & Partners

NIEUWSBRIEF AEILKEMA & PARTNERS JANUARI 2013

Onderwerpen

1e kwartaal 2013

 

Voorwoord

Zo half januari is het altijd een beetje zoeken: de meeste Nieuwjaarsborrels zijn geweest en het nieuwe jaar mag eigenlijk al geen nieuw jaar meer genoemd worden. Toch willen wij u graag alle goeds toewensen voor 2013. Ons goede voornemen is dat wij ook dit jaar voor u klaar staan met een deskundig financieel advies. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kennis en ervaring ook de komende jaren van toegevoegde waarde zijn, mede gezien de recente ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Wij wensen u veel leesplezier.

Beperking hypotheekrenteaftrek!   

Verplicht aflossen voor nieuwe hypotheken

Starters die na 1 januari hun eerste hypotheek afsluiten moeten deze, om hypotheekrenteaftrek te ontvangen, gedurende de looptijd geheel en tenminste annuïtair aflossen. Dat betekent in de praktijk dat zij de keuze hebben uit twee aflossingsvormen: annuïtair of lineair. Populaire hypotheekvormen zoals de (bank)spaarhypotheek kunnen niet meer worden afgesloten. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Kleine wijziging voor bestaande hypotheken

De bestaande hypotheken worden grotendeels met rust gelaten. Alleen voor de hoge inkomens wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek van de vierde belastingschijf stapsgewijs teruggebracht naar de derde belastingschijf (42%).

Heeft u uw hypotheek voor 2013 afgesloten en u gaat verhuizen, dan blijven de oude regels van kracht. Bij het verhogen van uw hypotheek, gelden de nieuwe hypotheekregels (verplicht aflossen) alleen over het extra bedrag.

Omzetten huidige hypotheek tot april 2013.

Huizenbezitters kunnen nog tot 1 april 2013 hun hypotheek fiscaal gunstig wijzigen. Bij het wijzigen van de aflossingsvorm of vermogensopbouw behouden zij het recht op hypotheekrenteaftrek. Ook kunt u voor deze datum nog kiezen voor populaire hypotheekvormen zoals de (bank)spaarhypotheek.

Veel huizenbezitters maken op dit moment gebruik van deze regeling om hun hypotheek te wijzigen in naar een veiligere hypotheekvorm of om fiscaal vriendelijk extra hypotheek af te lossen.

Nieuwsbrief aflossingsvrij omzetten naar SEW

Maximale hypotheek lager.  

Bij de aankoop van een nieuwe of andere woning wordt de maximale hypotheek lager. Vanaf 2013 wordt het maximale hypotheekbedrag geleidelijk verlaagd naar 100% van de woningwaarde. Dit gebeurt in zes stappen van 1% tot 2018. Nu kunt u nog maximaal 105% van de woningwaarde lenen. Dit is inclusief de overdrachtsbelasting van 2%. Een hogere hypotheek is wel mogelijk voor duurzame en energie besparende maatregelen.


Overdrachtsbelasting blijft 2%

De overdrachtsbelasting, die u betaalt wanneer u een woning koopt, blijft 2%. Dit percentage van de aankoopprijs was eerst 6%. Dit geldt voor woningen, maar ook voor vakantie woningen.

                                  

Vrijstelling hypotheekverzekering vervalt.

Vanaf 1 januari vervalt de belastingvrijstelling voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW), Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Bestaande hypotheken behouden hun belastingvoordeel wanneer zij het verzekerde kapitaal en de afgesproken premie na 31 december 2012 niet verhogen of de looptijd verlengen. 

Wanneer u nog niet veel vermogen had opgebouwd was het fiscaal gunstig om de kapitaalverzekering eerst in box 3 te plaatsen en daarna over te zetten naar een KEW (box 1). In het belastingplan 2013 vervalt dit voordeel. Huizenbezitters die een kapitaalverzekering in box 3 hebben, kunnen hun belastingvoordeel behouden door deze om te zetten naar een KEW, SEW of BEW. U heeft tot 1 april 2013 de mogelijkheid om uw kapitaalverzekering in box 3 om te zetten.

Nieuwsbrief box 3à box

Voorwaarden NHG in 2013 gewijzigd.   

Wie vanaf 1 januari een nieuwe NHG-hypotheek wil afsluiten moet deze verplicht binnen de looptijd aflossen. In eerste instantie zou dit ook gaan gelden bij oversluiten of verhuizen. De impact hiervan was echter zo groot dat Minister Blok deze maatregel wijselijk heeft geschrapt.

De kosten voor een NHG-hypotheek stijgen. De borgtochtprovisie stijgt in 2013 van 0,7% naar 0,85%.

De NHG-grens wordt stapsgewijs verlaagd.

Provisieverbod complexe financiele producten.  

 

Vanaf 1 januari betaalt u de kosten voor financieel advies en bemiddeling rechtstreeks aan de adviseur. Wij hebben dit de laatste 3 maanden van 2012 uitgelegd aan alle relaties en de mogelijkheid geïntroduceerd voor het aangaan van een servicecontract.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant

Aeilkema & partners © 2014