Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Aeilkema & Partners B.V.

Bezoekadres

Zeefbaan 1c
9672 BN Winschoten

Postadres

Postbus 70
9670 AB Winschoten

0598622225
info@aeilkema.nl

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.

• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.

• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen wel alle vijf activiteiten.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1.Onderzoek————— 2.Advies————— 3.Zoeken————- 4. Contract ————  5.Onderhoud
Hoe is uw—————— Welke financiele—– Welke aanbieder—- Heeft u gekozen?—— U heeft het contract.
persoonlijke situatie?— oplossing past bij u– heeft de financiele– Dan kunnen wij——- Daarna houden wij in
——————————- en uw situatie?——- oplossing die bij u– ervoor zorgen dat u— de gaten of het goed
———————————————————- past?——————- de contracten krijgt.– gaat (zie toelichting onderhoud).

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1.Onderzoek————– 2.Advies————- 3.Zoeken————– 4.Contract—————–  5.Onderhoud
Hoe is uw—————— Welke financiele—–Welke aanbieder—- Heeft u gekozen?——-  U heeft het contract.
persoonlijke situatie?–  oplossing past bij u- heeft de financiele– Dan kunnen wij——–   Daarna houden wij in
——————————–en uw situatie?—— oplossing die bij u— ervoor zorgen dat u—   de gaten of het goed
——————————————————— past?—————— de contracten krijgt.–    gaat (zie toelichting onderhoud).

Gemiddelde kosten

   Advies                                                    Gericht op afsluiten                                        Combinatie

   € 1375                                                              € 1375                                                         € 2750

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

1.Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2.Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3.Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Wij vergelijken een groot aantal producten met elkaar.

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Wij vergelijken een groot aantal producten met elkaar.

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

4.Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5.Onderhoud

U heeft een contract. Daarna kunnen wij in de gaten houden of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract altijd recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product (basis service contract; €  6 p.m.).

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.
Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, op uw verzoek de volgende extra activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.

Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen

• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

Deze kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement (service-contract; € 20 p.m.)

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

                                  Gemiddelde kosten

Advieskosten                        € 1375

Kosten gericht op
afsluiten product                € 1375

Combinatie                         € 2750

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

De genoemde kosten zijn een indicatie bij een standaardhypotheek. Er wordt altijd vooraf een prijsopgave gedaan die afhankelijk is van de specifieke situatie en wensen van de klant

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Aeilkema & partners © 2014